Ekskludert Jehovas vitner-medlem nådde ikke fram i Høyesterett

Jehovas vitner anket lagmannrettsdommen i en eksklusjonssak og vant frem i Høyesterett.
Foto: Xueqi Pang
En kvinne som ble ekskludert fra Jehovas vitner, nådde ikke fram i Høyesterett. Dermed kom retten til motsatt konklusjon av lagmannsretten.

Saken dreier seg om ekskluderingen av Gry Helen Nygård fra Jehovas vitner i 2018 på grunn av påstått seksuell umoral. Nygård har selv sagt at hun ble utsatt for overgrep.

Høyesterett skriver i et sammendrag av avgjørelsen at det følger av religionsfriheten at et vedtak truffet av et trossamfunn med en religiøs begrunnelse, ikke kan settes til side av domstolene utelukkende på det grunnlag at det er sterkt urimelig.

Jehovas vitner krevde at saken ble avvist, men Høyesterett kom fram til at eksklusjonsvedtaket ikke var fullstendig unndratt domstolsprøving.

Høyesterett skriver at det ble lagt vekt på at vedtaket hadde meget store personlige konsekvenser for Nygård. Det fastslås at Jehovas vitner følger en praksis som går ut på at medlemmer i menigheten, også den nærmeste familien, skal unngå å ha kontakt med den som er ekskludert.

Jehovas vitner anket dommen og vant altså fram i Høyesterett.

Nygård har tilhørt Jehovas vitner siden hun var 16 år gammel. Fra det øyeblikket utstøtelsen var et faktum, opphørte all kontakt med venner, hennes egne barn og øvrig familie i trossamfunnet.

Hun fortalte sin historie i Brennpunkt-serien «Guds utvalgte» på NRK.