Amnesty mener det vil være rasistisk å fjerne retten til abort i USA

USAs Høyesterett vil ikke avvise krav om at asylsøkere må vente i Mexico.

Fargede og fattige kvinner vil bli hardere rammet enn andre av beslutningen, mener organisasjonen.

– Det vil få dramatiske konsekvenser for kvinners liv og helse. Særlig for fattige og unge kvinner som ikke uten videre kan kjøpe seg tilgang til en trygg og lovlig abort i en annen stat, sier Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge.

Mandag ble det kjent at det konservative flertallet i USAs høyesterett ser ut til å ville oppheve den nesten 50 år gamle kjennelsen fra saken «Roe vs. Wade», som dagens føderale rett til abort er basert på. Nyheten ble kjent via et lekket utkast, som høyesterettsjustitiarius John Roberts har bekreftet er ekte.