– Uforståelig at dette skal fremme integrering

Flere innvandrerorganisasjoner får ikke lenger pengestøtte etter å ikke ha gjort en god nok redegjørelse for hva pengene har gått til.
Foto: Claudio Castello
Regjeringen vil oppheve særrettigheter for flyktninger og innføre botidskrav på fem år. Velferdsforsker Aksel Hatland ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) er svært kritisk til lovforslaget. 

Hatland tror endringen vil skape en tosporet velferdsstat med flere fattige.

 
Foto : samfunnsforskning.no

– Det som bekymrer meg mest er at det vil bli flere fattige i Norge. Flertallsbefolkningen som har bodd her hele livet får sterke rettigheter, og mindretallet som har bodd her kortere tid vil få mye svakere rettigheter, sier Hatland til NRK.

Belønner ikke jobb
Under fremleggelsen sa arbeids- og sosialministeren at endringene er motivert av å få flere i arbeid og gjøre det lønnsomt å jobbe.

– Vi vil at folk skal kunne forsørge seg selv, sa Hauglie.

Velferdsforskeren setter spørsmålstegn til denne påstanden.

– For vår indiske kokk som blir ufør i en trafikkulykke, betyr endringene at han ikke får en uføretrygd som «belønner ham» for at han har vært i arbeid. Han får supplerende stønad på samme måte som de som ikke har vært i arbeid, forklarer Hatland og legger til:

– At det skal fremme integrering kan jeg ikke forstå. Det vil lønne seg å arbeide mindre, og integrasjon betyr først og fremst å delta i arbeidslivet.