Lanserer Norges første flyktningbibliotek

– Ved å gjøre denne litteratursamlingen tilgjengelig på nett håper vi at flere kan dra nytte av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget i sin oppfølgning av flyktninger, sier forsker og prosjektleder Kristin Alve Glad ved NKVTS.
Foto: nkvts.no
– Oversikt over oppdatert forskning på feltet er en forutsetning for å kunne tilby kunnskapsbasert oppfølgning av flyktningene som kommer til Norge, sier forsker og prosjektleder Kristin Alve Glad ved NKVTS.
79Shares

Flyktningbiblioteket har oppdatert litteratur om vanlige helseplager blant flyktninger; som posttraumatisk stress, angst og depresjon, og oppdateres fortløpende.

Biblioteket inneholder også litteratur om kunnskapsbaserte psykososiale intervensjoner og traumefokusert behandling. Forskerne har samlet referanser til sentrale nettsteder og forskningsbaserte publikasjoner. Publikasjonene gir god kunnskap om psykososiale konsekvenser av krigshandlinger og flukt.

Kunnskapsoppdateringer

Publikasjonene i Flyktningbiblioteket har dannet grunnlaget for NKVTS’ arbeid med kunnskapsoppdateringer som er bestilt av og oversendt til sentrale myndigheter.

– Nå gjør vi denne litteratursamlingen tilgjengelig for alle, fordi vi mener den er nyttig for alle som arbeider med å gi flyktninger et så godt liv som mulig. Forskningen som finnes her er like relevant for de som møter flyktninger på mottak, på skolen, eller i terapirommet, som for andre forskere og beslutningstagere, sier direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland.

Fokus på krigsrammede

Biblioteket gir blant annet svar på hvilke behov ulike grupper krigsrammede har for psykososial ivaretakelse, og hva som kan være gode tiltak den første tiden etter ankomst til et nytt land.

– I Flyktningbiblioteket ligger det kartleggingsverktøy som kan bidra til å avdekke flyktningenes psykososiale behov her og nå, sier Glad.

Forskningen i biblioteket er delt inn etter hovedemnene: målgruppe, psykisk helse, fysisk helse, potensielt traumatiske opplevelser, og utredning og oppfølgning.

– Ved å gjøre denne litteratursamlingen tilgjengelig på nett håper vi at flere kan dra nytte av det eksisterende kunnskapsgrunnlaget i sin oppfølgning av flyktninger, både de som nå kommer fra Ukraina, men også fremtidige flyktninger fra andre krigsherjede land, sier Glad.