23 høyere utdanningsinstitusjoner får ekstra studieplasser for flyktninger

NTNU får flest ekstra studieplasser for flyktninger.
1.000 ekstra studieplasser blir fordelt til ulike universiteter og høyskoler landet rundt i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina. NTNU får flest.
26Shares

Hele 140 av de nye studieplassene går til Norges største universitet, mens Universitetet i Bergen (UiB) får 125 og Universitetet i Oslo (UiO) får 100 studieplasser. I tillegg til de ti universitetene får sju vitenskapelige høyskoler og seks høyskoler ekstra studieplasser.

For å hjelpe ukrainske flyktninger inn i norsk høyere utdanning endrer regjeringen også opptaksreglene.

– Vi vil foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen. Det vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler mest mulig fleksibilitet til å vurdere den enkelte søknad for opptak til neste studieår, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Skolene som får færrest plasser er Kunsthøyskolen i Oslo, Norges musikkhøyskole og MF vitenskapelig høyskole, som får henholdsvis to, fire og seks plasser. Plassene kan omfordeles etter behov.