Livssynsledere fordømte terror

Livssynsledere møtte opp utenfor London Pub for å fordømme terrorangrepet i Oslo.
Foto: stl.no
– Samlet, på tvers av religioner og livssyn, fordømmer vi all terror.
496Shares

Religions- og livssynslederne i STL møttes i krysset mellom Akersgaten og Grensen
for så å gå samlet opp til åstedet for terrorangrepet hvor de vil legge ned blomster og
holde en appell.

Ifølge appellen fra livssynslederne kom de med en fordømmelse av terroren.

– Religions- og livssynsledere i Norge står sammen for å vise vår dypeste medfølelse
med ofrene for terrorangrepet i Oslo og deres pårørende. Vi har hatt terrorangrep i Norge før. Denne gangen ble angrepet utført av en ekstrem islamist. Det oppleves derfor som særlig viktig for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn å fordømme angrepet.

Videre sa man i appellen:

– Mange er redde etter terrorangrepet. Frykt er terrorens redskap. Det er imidlertid viktig at
terroristen ikke lykkes med å vende oss mot hverandre, eller klarer å skremme oss fra å
benytte oss av våre demokratiske friheter. Vi må stå sammen i bekjempelsen av ekstremisme og terror. Sammen er vi sterke nok til å forsvare våre verdier og friheter fra terror og voldsbruk.