Står for 80 prosent av befolkningsveksten

Flere er positive til innvandring, viser det nyeste Integreringsbarometeret fra IMDI. Svarene viser at de som har hyppigst kontakt med innvandrere er også mest positive.
Foto: Odd Moe
Andelen innvandrere vil fortsette å øke betydelig, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
0Shares

Ved inngangen til 2016 var 698.550 innvandrere og 149.657 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Antallet utgjør 16,3 prosent av folkemengden, det er en økning på 119 prosent fra 2006, viser en gjennomgang ABC Nyheter har gjort av innvandringstallene de 10 siste årene.

I 2060 er andelen ventet å stige til 33 prosent. Totalt har det vært en økning på 461.508 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre de siste ti årene.

I samme periode har antallet etniske nordmenn steget med 32.237. 

Europa dominerer
– Økningen i antallet og antallet innvandrere har vært spesielt kraftig de siste ti årene, både om vi sammenligner med tidligere tider i Norge og om vi sammenligner med andre europeiske land, sier seniorrådgiver i SSB Marianne Tønnessen til ABC Nyheter. 

Nordmenn med to norskfødte foreldre står for 5 prosent av veksten. De øvrige prosentene er andre kombinasjoner som for eksempel adopterte. 

– Veksten skyldes først og fremst en kraftig økningen i innvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa etter EU-utvidelsen i 2004. Folk fra Polen er nå den klart største innvandrergruppen i Norge, de er mer enn dobbelt så mange som svenskene, sier Tønnessen.