Nye UNE-medlemmer oppnevnt

Tilbake til normaliteten: her i området rundt Oslo City-kvartalet i Stenersgata har Utlendingsnemda (UNE) sine kontorer. Området ble evakuert i et kort tidsrom i ettermiddag etter et mistenkelig pakkefunn. Bildet er tatt etter avsperringsaksjonen ble avblåst.

Nemdmedlemmene er oppnevnt etter forslag fra fylkesmennene, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og humanitære organisasjoner, deltar i avgjørelsen av klagesaker som behandles i nemndmøte. Saker som behandles i nemndmøte er saker som inneholder vesentlige tvilsspørsmål, melder regjeringen.no.

Nemndmedlemmene oppnevnes for en periode på fire år, og kan gjenoppnevnes én gang, jf. utlendingsloven § 77.

180 nemndmedlemmer er foreslått av fylkesmennene på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Norges Juristforbund. 128 nemndmedlemmer er foreslått av humanitære organisasjoner.

Klikk her for en liste over samtlige nyutnevnte nemdmedlemmene i UNE.