Vil fjerne velferdsstaten og ha fri innvandring

Nytt politisk parti med velferdsstatsreduksjon og fri innvandring som kampsaker: Liberalistene er det seneste tilskudd på den norske politiske partifloraen.
Foto: liberalistene.org
Norge har fått et parti som mener USA har for mye velferdsstat.  
0Shares

Liberalistene melder nå at de har fått tilstrekkelig med underskrifter til å komme seg over de formelle kravene for å registrere seg til stortingsvalget til høsten, skriver Nettavisen.

Partiet baserer seg på liberalismen i sin reneste form. I liberalismen skal staten være så liten som overhode mulig, og den skal utelukkende eksistere for å sørge for lov og orden, slik at individene kan gjøre som de selv vil.

Hovedlinjene i partiets program er blant andre:

– Avvikle velferdsstaten, inkludert alle offentlige støtteordninger.
– En kraftig reduksjon skatter og avgifter kraftig – med et skattenivå på “noen få prosent”.
– Innføre en “betingelsesløs beskyttelse” av eiendomsretten.
– Innføre helt åpne grenser for innvandring.
– Avvikle all støtte til religioner.
– Melde Norge ut av FN.

– Liberalistene er det eneste partiet som vil tillate fri innvandring, men ikke i dagens velferdsstat. Vi ønsker positiv arbeidsinnvandring, der hver innvandrer er fredelig og jobber produktivt. Samtidig er vi motstandere av negativ innvandring, eller velferdsinnvandring, der innvandrere kommer til Norge og utnytter offentlige trygde- og stønadsordninger. Liberalistene vil også forhindre kriminelle utlendinger i å komme til landet, skriver de i sitt partiprogram om innvandring.