Oslo kommune får eget mobbeombud

Barn og unge i Oslo får sitt eget mobbeombud. Stillingen er nå utlyst

Oslo blir første kommune med eget mobbeombud. Det er ordfører Marianne Borgen stolt av.

– Oslo skal være en god og trygg by å bo i for barn og unge. De aller fleste barn i Oslos barnehager og skoler trives, men vi vet at det også er mange barn som ikke har det bra, sier Borgen i en pressemelding.

Store forventninger
Mobbeombudets viktigste oppgave blir å forebygge mobbing, dele relevant kunnskap, håndtere vanskelige enkeltsaker og påse at gjeldene lover og regler blir fulgt. Borgen sier at hun synes det er spesielt viktig å starte med holdningsskapende arbeid i barnehagen.

– Jeg er veldig glad for at Oslo får et eget mobbeombud og har store forventninger til det, sier hun.

Nevner ikke rasisme
Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i 2015 43.400 minoritetsspråklige barn i norske barnehager. Ved grunnskolene i Oslo var det av 59.000 elever omtrent 24 000 med innvandrerbakgrunn. Skoler som Mortensrud og og Gran hadde da under fem prosent med etnisk norsk bakgrunn, mens skoler som Disen og Munkerud hadde under ti prosent med ikke-etisk norsk bakgrunn. Allikevel nevner ikke mobbeombudets mandat noe om rasistisk motivert mobbing.

Informasjonskonsulent i Bystyrets sekretariat, Maren Blaalid forklarer dette med at det i mandatets andre punkt står at «[o]mbudet skal arbeide mot alle former for mobbing, krenkelser, trakassering og diskriminering av barnehagebarn og elever i Oslo». Etter som ombudet skal jobbe mot alle former for mobbing, er ikke ulike typer mobbing spesifisert.

Utvikler selv tiltakene
Blaalid forklarer videre at det Foreløpig er det kun mandatet som ligger til grunn, som er vedtatt av bystyret.

– Stillingsutlysningen er basert på mandatet og det står blant annet i utlysningen at «Stillingen er svært selvstendig, med eget ansvar for å utvikle og utøve rollen som Mobbeombud». Først skal mobbeombudet ansettes, deretter må mobbeombudet selv utvikle tiltakene ut fra mandatet, forklarer hun.