Sier nei til helse-screening av nyankomne

 
Foto: Ram Gupta
– Vi må slutte å screene nylig ankomne og isteden dreie ressursene over på mental helse. Arbeid med å styrke selvfølelse og å hjelpe folk til et riktig levesett har langt større betydning, sier Harald Siem, samfunnsmedisiner og seniorrådgiver ved NAKMI (bildet).
0Shares

Helsemyndighetene må investere mer i mental helse, sier samfunnsmedisineren. 

– Andelen psykiske sykdommer øker som en følge av at viktige somatiske sykdommer er i tilbakegang hevder Siem overfor nakmi.no.

Han påpeker at tilbakegangen er størst innen smittsomme somatiske sykdommer som kan bekjempes med vaksinering, som barnesykdommer, polio, meslinger og gulsott. Her har tilbakegangen vært dramatisk.

Et sykdomsbilde i endring
Når nakmi.nos nettjournalist spør om hva denne endringen bety for norske helsemyndigheter, svarer han:

– Sykdomsbildet hos innvandrere og flyktninger er i endring. Det er ikke smittsomme sykdommer vi trenger å frykte. Faktisk er smittefaren større hos nordmenn som kommer hjem fra ferieturer til Syden.

Hans råd til helsemyndighetene er følgende:

– Vi må slutte å screene nylig ankomne og isteden dreie ressursene over på mental helse. Arbeid med å styrke selvfølelse og å hjelpe folk til et riktig levesett har langt større betydning, sier Siem til nakmi.no.

FAKTA

Om NAKMI
Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge.

NAKMI arbeider innen fagfeltet migrasjonshelse. Målet er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som fremmer god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. NAKMIs primære målgrupper er beslutningstakere, helseledere, helsepersonell, forskere og studenter.