Mener blasfemi bør straffes

Et flertall av spurte i en undersøkelse sier de er skeptiske til muslimer (Illustrasjonsbilde: Aftenposten)
Foto: Scanstockphoto
Fire av ti norske muslimer mener blasfemi bør straffes.

– Dette er interessant, sier avdelingsleder i analysebyrået Kantar TNS, Roar Hind til NRK.

I en undersøkelse gjort blant norske muslimer av TNS Gallup mener 41 prosent at blasfemi bør straffes. 65 prosent mener at religiøse må tåle blasfemi så lenge det er med ord og diskusjon. Totalt deltok 470 innvandrere i undersøkelsen sammen med 130 personer født i Norge.

Undersøkelsen er det Filter Nyheter som har fått støtte av Fritt Ord til å gjennomføre. 

Avdelingsleder Roar Hind mener at undersøkelsen er representativ, men er ikke sikker på at intervjuobjektene vet hva blasfemi betyr. 

– Det kan godt være at det er en viss andel som ikke har skjønt spørsmålene, sier Hind. Han sier også at enkeltpersoner har gått ut av undersøkelsen pågrunn av problemer med kommunikasjon.

Sju prosent har svart at blasfemi kan straffes med døden uavhengig av hvilket land man er i. Tolv prosent, mener at blasfemi bør straffes med døden i islamske land.  

Undersøkelsen kommer to år etter terrorangrepet mot satireavisen Charlie Hebdo hvor tolv mennesker ble skutt og drept, blant dem ni tegnere og skribenter og to politifolk.

Selbekk: – Nedslående
Filter Nyheter har intervjuet flere kilder om saken. Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, sier blant annet:

– Selv om disse synspunktene ikke er representative for muslimer, er tallene nedslående. At såpass mange er så radikale at de i praksis støtter drapsmennene i redaksjonslokalene til Charlie Hebdo, viser at vi har et stort problem med radikale tanker i også i norske muslimske miljøer. 

Lege og spaltist Usman Rana sier til Filter Nyheter at Selbekk har rett i at enkelte holdninger som kommer frem gjennom tallene bør være kilde til diskusjon i de norskmuslimske miljøene.  

Ikke gjennomtenkt
Basim Ghozlan i Rabita-moskeen og kjent muslimsk debattant tror det er et fåtall i gruppen på 41 prosent som oppriktig ønsker at det skal innføres straffeforfølgelse for religionsfornærmelser i Norge.

– De mener nok at det skal være en terskel som hindrer at folk går løs på andres hellige symboler, ikke straff spesifikt.

Om de syv prosentene som vil ha dødsstraff for blasfemi sier han blant annet:

– De har ikke tenkt godt nok på det. De tror kanskje at en slik straff vil skremme folk fra de stygge handlingene de ser for seg, at samfunnet blir renere. Men det er absolutt problematisk at det er noen i det hele tatt som tenker i den retningen.