Høyre vil stramme inn

Fellesskolen og barnehage er blant de viktigste fellesarenaer i det norske samfunnet. For barn med minoritetsbakgrunn er barnehageplass viktig, for da starter de tidligst mulig den sosiale og språklige inkluderingen i Norge, er tonen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor Utrop.
Foto: Studentersamfunnet Bergen
Men fastholder at de ikke kopierer regjeringskollega Sylvi Listhaug. 
0Shares

– Selv om asyltallene gikk betydelig ned i fjor, så er det all grunn til å tro at asyl- og flyktningsituasjonen vil vare lenge og at det fortsatt vil være millioner av mennesker som vil til Europa. Mange av disse vil også komme til Norge, sier leder av programkomiteen, kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen (H), til VG.

Programkomiteen til Høyre lanserer i dag det endelige utkastet til Høyres partiprogram for neste stortingsperiode. Der ønsker de en strengere asyl- og flyktningpolitikk. Isaksen mener dette er viktig og mener partiet ikke har fått vist frem sin egen politikk på område etter Frp kom i regjering.

Ikke så synlige
– Vi har ikke gjemt oss, men det er andre politikere i regjeringen som har frontet dette feltet. Jeg synes ikke det er så rart at Høyre ikke blir så synlige når det er Frp som har statsrådene med ansvaret for innvandringspolitikken, sier Isaksen.

Kunnskapministeren fastholder at det ikke er en konkurranse om å være strengest av Høyre og Frp, men at det derimot er viktig for partiet å vise at det står for en streng innvandringspolitikk. Isaksen hevder at han heller ikke har noe behov for å kopiere Sylvi Listhaug.

Dette er punktene i forslaget til nytt partiprogram:

  • Sørge for rask retur av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge, til deres opprinnelsesland.
  • Foreta innstramninger i utlendingslovgivningen slik at det blir mindre attraktivt å sende enslige mindreårige asylsøkere uten behov for beskyttelse til Norge.
  • Stramme inn regelverket for familiegjenforening.
  • Tilpasse UDIs og politiets behandlingskapasitet i takt med ankomsttallene for å sikre kortest mulig ventetid.
  • Reagere mot land som nekter å ta imot sine egne borgere, gjennom å revurdere Norges bistand til disse landene.
  • Øke bruken av aldersundersøkelse og DNA-testing og sørge for effektiv håndhevelse av kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare sin egen identitet.

Partiprogrammet skal behandles på Høyres landsmøte i mars.