Vil avgjøre tilbakekalling av statsborgerskap i retten

Stortinget sluttet seg mandag til endringer i EUs Dublin-forordning. Endringene vil føre til at asylsøkere får behandlet sin søknad i den første staten vedkommende kommer til innenfor Schengen-området.
Foto: Andrea Puggioni
Byråkrater kan idag frata innvandrere sine norske statsborgerskap etter flere år i Norge. SV fremmer forslag om at slike saker heller skal avgjøres i retten.
0Shares

I går skrev Utrop om Firas Abu-Salah og familien som har fått statsborgerskapene sine trukket tilbake. Siden 2012 har 135 mennesker blitt fratatt sitt norske statsborgerskap av utlendingsmyndighetene, dette fordi myndighetene mener at de løy om sin identitet da de søkte om asyl. I dag fremmer SV et forslag om at tilbakekallelse av statsborgerskap bare kan skje ved en dom, skriver Klassekampen.

Trenger KrF for flertall
Forslaget som skal fremmes er undertegnet av representanter for alle stortingspartiene, utenom KrF, Høyre og Frp. KrF skal tenke seg om til etter et gruppemøte onsdag. Hvis de støtter forslaget et det flertall på Stortinget for å endre regelverket, skriver Klassekampen.

Må vente med tilbakekallinger
Utlendingsdirektoratet vurderer å tilbakekalle cirka 500 statsborgerskap, noe de også har fått mer ressurser til fra innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Blir forslaget vedtatt, krever det at regjeringen venter med å tilbakekalle statsborgerskap til regelverket er endret.

Les også: Fratatt statsborgerskapet etter 14 år i Norge 

Les også: Kaster ut 1600 somaliere fra Norge