UDI bekymret for enslige mindreårige

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
Utlendingsdirektoratet (UDI) har gjort en internundersøkelse i norske mottak og konkluderer med at tilstanden til enslige mindreårige er forverret.
0Shares

UDI er særlig bekymret for situasjonen for de mange hundre afghanske guttene som har blitt sittende altfor lenge i norske mottak. 

– Mottakene rapporterer om at de har opplevd en negativ utvikling hos ungdommene de siste seks månedene. Det handler om søvnproblemer, dårlig matlyst, skolevegring, frustrasjon og opplevelse av avmakt, sosial isolasjon, nedstemthet, engstelse, apati og noe aggresjon og utagering, sier assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange, til VGNett.

Fra selvskading til voldsbruk
I løpet av januar og februar får 900 enslige mindreårige vite om de får bli her i Norge, eller om de må ut. Enn så lenge har ungdommene bare rettet frustrasjonen innover, mot seg selv, og det har gitt utslag i nedstemthet og engstelse – og noen få tilfeller av selvskading.

Nå i januar og februar får 900 sine vedtak og UDI er usikker på om det etter hvert også kan føre til utagering og at frustrasjonen rettes utover.

– Det er en ny situasjon, at vi har mange i mottak som bor der ganske lenge, sier Lange.