Krever feltimam sparket

Streng pekefinger: Frps Christian Tybring Gjedde mener feltimamen i Forsvaret, Najeed-ur-Rehman Naz, må fjernes fra sin stilling etter at sistnevnte skal ha rådet en kvinne til å forbli i et tvangsekteskap på et islamsk nettforum.
Foto: stortinget.no
Frp-topp Christian Tybring-Gjedde mener Forsvarets feltimam, Najeed-ur-Rehman Naz, "har demonstrert et kvinnesyn som bryter med grunnleggende verdier i vårt samfunn".

Sakens bakgrunn er at feltimamen får kritikk for å ha rådet en tvangsgiftet kvinne til å bli i ekteskapet med henvisning til Koranen.

Rådet som ble gitt på et nettforum før imamen begynte i Forsvaret, var:

«Men, når du en gang har akseptert dette ekteskapet ved å inngå pakten, uansett ved tvang eller med vilje, så er du forpliktet, i lik linje med mannen din, til å respektere ekteskapets plikter og ansvar.»

Forsvarspolitisk talsmann i Frp, Christian Tybring-Gjedde, reagerer kraftig på nyheten.

– Vi må ha null-toleranse for slike holdninger. Jeg tar det som selvfølge at imam Najeed-ur-Rehman Naz blir avskjedighet fra Forsvaret, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

Uheldig utspill
Seksjonssjef Tove Bruusgaard i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) synes det er uheldig “dersom religiøse autoriteter bidrar til å opprettholde en situasjon der en kvinne lever i tvangsekteskap”.

– Når en person tar kontakt og opplyser om at hun eller han er tvangsgiftet, bør de få informasjon om sine rettigheter og om hvor de kan søke om hjelp, skriver hun i en e-post til TV2.

– Var ikke bindende
Overfor Vårt Land forsvarer imamen rådet han ga kvinnen om å forbli i ekteskapet, men understreker at det ikke var bindende.

– Tvangsekteskap er fullstendig uakseptabelt, sier Najeeb-ur-Rehman Naz til avisen.

Svaret, som imamen sier ikke er bindende, begrunnes med henvisning til koranvers.

– Hun har selvsagt all rett til å søke om skilsmisse om hun ikke ønsker å fortsette sitt samliv, sier han videre.