Papirløse flyktninger vant mot Staten

– Det er vanskelig å vinne frem mot staten. Det at begge instanser er så klare, er stort, sier jusprofessor Mads Andenæs til VG. Han har vært med på å prosedere saken for flyktningene i retten.

Saken gikk først for Oslo tingrett høsten 2015. Da ble Utlendingsnemndas (UNE) avslag på reisebevis for ni flyktninger med asyl, kjent ugyldig. Det er VG som rapporterer om saken. 

Staten ble dømt til å betale 150.000 kroner til flyktningene, og Regjeringsadvokaten valgte å anke.

13. februar vedtok Borgarting lagmannsrett å forkaste anken og dommen fra tingretten blir stående. Staten har fremdeles mulighet til å anke dommen til Høyesterett.

– Denne dommen er viktig fordi det finnes flere identitetsløse grupper i Norge. Den gjelder ni personer som har fått asyl, men nektes det reisebeviset de har rett til. Uten ID får de ikke bankkort, politiattest, et vanlig arbeid, førerkort, reise utenlands eller fungere i samfunnet. De blir utestengt, sier Andenæs til VG.

Opptrådt i strid med folkeretten
Lagmannsretten skulle ifølge avisen ta stilling til om UNEs vedtak er forenlig med Norges folkerettslige forpliktelser etter Flyktningkonvensjonen. 

– I disse ni tilfellene har utlendingsmyndighetene opptrådt i strid med Norges folkerettsforpliktelser og Norges lov. Dette viser at når sakene kommer opp i retten har disse menneskene rett til å identitetspapirer, sier Andenæs.

Ifølge dommen er det en gruppe på 48 av 18.422 flyktninger som i perioden 2014-2016 har fått avslag på sine søknader om reisebevis som følge av identitetstvil, skriver VG.