Politifolk med minoritetsbakgrunn slutter oftere: – Vi får mer dritt fra publikum

SLUTTER OFTERE: Et forskningsprosjekt fra OsloMet viser at politifolk og politistudenter med minoritetsbakgrunn oftere faller fra studiet og yrket, enn andre politifolk og politistudenter.
Foto: Lauro Rocha
Politifolk og studenter med minoritetsbakgrunn har høyere sannsynlighet for å slutte i yrket eller falle fra politiutdanningen. Grunnen til at de slutter, er ikke fordi at de er faglig svakere.
159Shares

Det er konklusjonen i et forskningsprosjekt gjennomført av professor Silje Bringsrud Fekjær og forsker Andreea Ioana Alecu ved OsloMet.

Deres analyser viser at studenter med minoritetsbakgrunn har rundt 8 prosent høyere sannsynlighet for å falle fra politiutdanningen, og 5 prosent større sannsynlighet for å slutte i yrket – sammenlignet med kolleger og medstudenter med annen bakgrunn, skriver Politiforum.

Forskerne forklarer at disse tallene holder seg stabile over tid.

– Vi ser at forskjellene ikke handler om at de som slutter, er faglig svakere. Det er heller nesten ikke noe forskjell på geografi, hverken på tvers av fylker eller mellom by og bygd, forklarer Fekjær til Politiforum.

I prosjektet har Fekjær og Alecu brukt registerdata fra Statistisk sentralbyrå, med informasjon fra blant annet Folkeregisteret og Utdanningsregisteret, for å se på studie- og karriereløpet for 6570 politistudenter i perioden 1995-2010, og karriereløpet til 7001 politiutdannede som jobbet i politiet mellom 1995-2014, skriver Politiforum.

– Vi får mer dritt fra publikum

Forskningen baserer seg på registerdata, og gir derfor ikke noe svar på hvorfor politifolk og studenter med minoritetsbakgrunn slutter.

– Vi skulle veldig gjerne fortalt hvorfor, understreker Fekjær til Politiforum. 

Politiforum har snakket med en politimann med minoritetsbakgrunn som har jobbet flere år i politietaten. Han ønsker å være anonym, og sier at politiansatte med minoritetsbakgrunn blir utsatt for mer hatefulle ytringer når de gjør jobben sin.

– Vi får mer dritt fra publikum. Det er ingen hemmelighet. Det gir slitasje over tid, som gjør at folk slutter. Er du annerledes, blir du husket og gjenkjent, både på jobb og på privaten. Det er lenge siden jeg jobbet ute, men jeg blir fortsatt ropt etter og gjenkjent på gata. Det blir fort ubehagelig, spesielt når du er sammen med familie eller venner, sier tjenestemannen.

– Man måtte i større grad vise at man var god nok

Han forteller til Politiforum at han kjenner flere som har hatt lignende opplevelser, og – som ham selv – også negative opplevelser med kolleger.

– Som etat begynner vi å bli mer mangfoldig nå, men for åtte-ti år tilbake opplevde tjenestepersoner med minoritetsbakgrunn en viss grad av skepsis fra kolleger, spesielt på operative avdelinger. Man måtte i større grad vise at man var god nok, at man var politimann nok og «verdig» til å bli en del av etaten.

Hvor lenge folk holder ut med å hele tiden måtte bevise at man fortjener sin plass, varierer:

– Mange velger å stå i dette noen år før de gir seg, spesielt ute på gata. Med noen års politierfaring på CV-en er de veldig ønsket i det private, og der er også utviklingsmulighetene bedre, sier tjenestemannen.

Mener spesialkompetansen til tjenestemenn med minoritetsbakgrunn ikke blir utnyttet for det den er verdt

Politimannens inntrykk er også at politietaten er for dårlig til å utnytte språk- og kulturkompetansen til politifolk med minoritetsbakgrunn. Han tror at dette også bidrar til at polititjenestepersoner med minoritetsbakgrunn slutter i etaten i større grad.

Fekjær sier til Politiforum at Politiet ikke har vært flinke nok til å utnytte kompetansen til politistudenter og politifolk.

– Det har vært mange strategier for å få inn politifolk med minoritetsbakgrunn. Enkelte har imidlertid uttrykt at de opplever at kompetansen deres var sterkt etterspurt da de kom inn på Politihøgskolen, men at den ikke har blitt utnyttet etterpå. Det finnes tidligere forskning på Politihøgskolen som tyder på at det ligger en frustrasjon der.

Samtidig, sier hun, er det også forskning som peker på at for mye fokus på dette oppleves negativt også.

– Det kan være reduserende for folk, så det er en balanse der.