Skolebyråden sier nei til muslimsk skole

 

For andre gang på to år har stiftelsen Den Muslimske Grunnskole søkt om å få starte en frittstående grunnskole basert på islam, senest i januar 2017. 

Utdanningsdirektoratet opplyser at det vil behandle søknaden innen 1. februar 2018. Men allerede nå foreligger Oslo kommunes høringsuttalelse. Og kommunens konklusjon er den samme som forrige gang, nemlig avslag, melder Aftenposten.

– Negative konsekvenser for integrering
Oslo kommunes begrunnelse for å avvise søknaden fra Den muslimske Grunnskole er i all hovedsak den samme i år som ved forrige avslag.

Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, skriver også i høringsuttalelsen:

“Etablering av skolen vil kunne gi økt segregering med de samfunnsmessige utfordringene det medfører”.

Vil gi bedre integrering
Stiftelsen argumenterer for at en skole basert på islam vil bedre integreringen. Ifølge stiftelsen sender noen familier sine barn til skoler i England, Egypt, Pakistan, Somalia, Kenya og andre land fordi de ønsker et alternativ til den offentlige skolen i Norge.

Styreformann Mehdi Mohammad Tadayoun skriver i søknaden:

“Oppretter vi grunnskole basert på islam, kan vi ha større kontroll på opplæringen og integreringen til det norske samfunnet, fremfor å la foreldrene oppdra sine barn andre steder”.