Få asylsøkere raskere i jobb

Per Sandber, leder justiskomiteen på Stortinget

– Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering. Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge kommer raskt ut i arbeid, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP) til regjeringen.no.

Sandberg presiserer samtidig at det må stilles vilkår som ikke gjør det attraktivt for personer uten beskyttelsesbehov å komme til Norge for å arbeide.

– Personer uten beskyttelsesbehov som søker en bedre økonomisk hverdag vil ikke få beskyttelse i Norge. Med lovforslaget vil vi innføre bedre tilpassede vilkår som ivaretar både hensynene til integrering og kontroll, understreker Sandberg.