Varsler demonstrasjon mot Oslo-moské

Flyktningbølger og terror, kombinert med venstresidens treghet og muslimske talspersoners nærsynthet har gitt høyrepopulister i Vesten gode tider, og gode rekrutteringsvilkår blant unge, mener SSIs frontfigur Shakeel Rehman.

Organisasjonen Senter for Sekulær Integrering (SSI) som har tatt initiativ til en markering ved moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat på Grønland i Oslo lørdag, skriver Dagen.

Bakgrunnen for kritikken mot moskeen er at imamen, Nehmat Ali Shah, to ganger i 2016 demonstrerte til støtte for Mumtaz Qadri, som hadde blitt henrettet for drapet på guvernøren Salman Taseer.

Taseer, som guvernør i Punjab-provinsen fra 2008 til 2011, var kritisk til blasfemilovene i landet. Imamen hevdet etterpå overfor Aftenposten at han bare demonstrerte mot at Qadri ble henrettet.

– Vi er opptatt av å skape tilhørighet til liberale verdier og motvirke fremmedgjøring til vestlige samfunn. Shah er med på å skape radikalisering ved å støtte drapsmenn av påståtte blasfemikere, sier initiativtaker Shakeel Rehman i SSI til Dagen.