OMOD mener Frp tar feil om kvitteringsordning

Kvitteringsordning er bedre for politiet som institusjon og samfunnet forøvrig, sier OMOD-leder Akhenaton de Leon.
Snart skal politiet i Oslo gi ut kvitteringer etter ransakelser på gaten. Frp frykter politiet vil kvie seg for å foreta ransakelser, mens OMOD mener utspillet ikke henger sammen.

Stortinget har bestemt at politiet i Oslo skal innføre en forsøksordning med kvitteringer ved ransakelser og kontroller. Ordningen er ikke helt på plass, men politiet jobber med saken, ifølge NTB.

Frp uttrykker bekymring for forsøksordningen.

– Min og Frps bekymring er at politiet i praksis vil vegre seg for å gjøre nødvendige kontroller og avdekke færre av dem som faktisk går rundt med kniv, sier bystyrerepresentant for Frp
Lars-Petter Solås til Dagsavisen.

– Kravet om kvitteringsordning bygger på en hypotese om at de som jobber i politiet, er grunnleggende rasistiske, og at samfunnet vårt er systemisk rasistisk. Det tar vi avstand fra, sier Solås.

Underlig utspill

Leder i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Akhenaton de Leon, er forundret over Frps utspill.

– For meg er dette underlig, spesielt ettersom Frp to ganger har gitt sin støtte til kvitteringsordning.  Kvitteringsordning er bedre for politiet som institusjon og samfunnet forøvrig. Politiet per i dag ikke pålagt til å registrere sin kontrollvirksomhet og dermed har ingen oversikt over antall kontroll de gjennomføre og hva resultatene er.

Han mener derimot dette vil hjelpe politiet.

– OMOD har i 30 år forfektet at en kvitteringsordning vil være et nyttig verktøy for norsk politi til å utover en mer kunnskapsbasert kontroll virksomhet og motarbeider etnisk profilering. Samtidig vil dataene som aggregeres via en slik ordning gi politiet verdifull kunnskap som kan bidra til bedre resultater. En slik ordning både vil være til hjelp i et anti- diskrimineringsperspektiv, men også vedrørende effektiv ressursbruk for politiet.

OMOD-lederen viser til erfaringen fra land som har kvitteringsordning.

– I England og Skottland har man i flere år praktisert kvitteringsordning, hvor folk kan blant annet få tjenestenummeret til betjenten, formå/lovhjemmel for kontrollen og tidspunkt når de gjennomgår en sjekk, og dette skaper tillit.

Handler ikke om etnisitet

Han også uenig i hypotesen om at dette innføres fordi “norsk politi er grunnleggende rasistiske”.

– En slik ordning er ikke kun effektiviserende, men gir også konkret kunnskap om hvilke grupper som sjekkes mest og hva er resulteten. Kvitteringen er heller ingen “frikort” politiet kan kontrollere deg uansett hvor mange kvitteringer man måtte få. Politiet er en hierarkisk institusjon, hvor man følger ordre.

Kvitteringsordning vil heller avskrekke politiets virksomhet, sier han.

– Er det verre å gi en kvittering enn å bøtelegge folk, eller håndtere voldsepisoder? Oppgavene til politiet er også preget av risikosituasjoner. Å ha en kvitteringsordning er også effektiviserende for politiets hverdag i møte med offentligheten.

Vil gi bedre tillit

Bystyrerepresentant Farukh Qureshi fra Arbeiderpartiet er også uenig med Solås og Frp. Han mener at å innføre en kvitteringsordning vil være med på å kunne skape større tillit til politiet i miljøer som i dag har lav tillit til politiet.

– Vi vet at åtte av ti har ganske stor eller stor tillit til politiet. Det har ikke kommet av seg selv. Men dette dreier seg om den lille gruppa som ikke har tillit til politiet. Da må vi
iverksette noen tiltak som gjør at flere får tillit til politiet, sier Qureshi.