Store mørketall om tvangsekteskap og æresrelatert vold

–  Vi antar at det er store mørketall i saker om negativ sosial kontroll, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir.

– Abida Rajas bok forteller om en vond virkelighet som vi vet at altfor mange lever i også i dag, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir, til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir koordinerer Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll. Teamet bistår tjenesteapparatet med veiledning og oppfølging.

– Hovedproblemet med saker om vold i nære relasjoner, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll er at det kan være vanskelig for den som er utsatt å fortelle. Terskelen er høy, fordi det kan oppfattes som et svik mot familiene. De utsatte kan også være i fare, forteller Bruusgaard.

Antall henvendelser øker

Kompetanseteamet mottok 759 henvendelser om enkeltsaker i 2021. Tallet viser henvendelser til teamet – ikke omfanget av disse formene for vold. De fleste av henvendelsene omhandler tematikken Raja beskriver i sin bok.

–  Vi antar at det er store mørketall. Med unntak av koronaåret 2020, har det vært økning i henvendelser til teamet hvert år, sier Bruusgaard.

Hun sier det trengs høyere bevissthet i hjelpeapparatet.

– Vi trenger høyere bevissthet om æresrelatert vold i de offentlige tjenestene. Dette er krevende saker. Ansatte trenger kunnskap for å gjenkjenne sakene og trening for å bygge tillit hos utsatte og komme i posisjon til å hjelp.