Tilbyr enslige mindreårige 42 000 for “hjemreise”

Får penger for å reise hjem: Enslige mindreårige afghanere som flyktet til Norge får over 4400 euro, rundt 42000 norske kroner i reintegreringsstøtte. Til gjengjeld er de nødt til å reise tilbake.
Foto: www.dinero.no
Utlendingsdirektorater (UDI) har landet en ny avtale for å få enslige mindreårige asylsøkere til å returnere til Afghanistan.  
0Shares

Etter den nye avtalen får unge afghanske enslige mndreårige flytkninger, tilbud om flybillett til Afghanistan, helsesjekk, vaksiner og hjelp til å skaffe reisedokumenter. I tillegg kommer 42.000 i kontanter, i reintegreringsstøtte. Støtten blir delt i fire og spredt utover et år.

Flyktningene kan ikke kastes ut av landet grunnet internasjonale konvensjoner før de blir 18 år gamle og lovlig voksne.

– UDI vil legge føringer på hva den mindreårige kan bruke pengene på (utdanning, arbeidstrening, bedriftsetablering, helse, bolig osv.), skriver UDI i brevet, ifølge VGNett.

Halvparten av de enslige mindreårige som har fått svar på sin søknad i år, må ut så snart de fyller 18 år. Disse får bli i Norge til de er 18 år fordi de ikke har en kjent omsorgsperson i hjemlandet – og dermed kan ikke UDI sende dem ut.

Skal ha omsorgspersoner
Seniorrådgiver Merethe Bjørkli i UDI sier til VGNett at de som får tilbud om de 42.000, er enslige mindreårige som har noen som kan ta imot dem.

– Ingen barn returneres til Afghanistan under dette programmet med mindre vi vet at foreldrene har samtykket til returen. Foreldrenes reise til/fra Kabul betales for slik at de er til stede i Kabul ved barnets ankomst. Barnet får ikke sette seg på flyet i Oslo med mindre det er bekreftet at foreldrene faktisk er til stede i Kabul,