Norsk-uruguayer fikk kongelig hederspris

Hjelpemiddelfondets Marianne Irgens Hagen og Carlos Caballero har fått kongelig heder.
Foto: Radio Latin-Amerika
Carlos Caballero er utnevnt til ridder av 1. klasse av Fortjenesteorden for sin humanitære innsats for Uruguay og Argentina.
10Shares

Caballero, som har sin opprinnelse fra Uruguay, fikk hedersprisen sammen med Marianne Irgens Hagen, begge fra Hjelpemiddelfondet, ifølge Radio Latin-Amerika.

I tjue år har begge lagt en iherdig innsats med å sende humanitært hjelp til Uruguay og Argentina.

Caballero er den første fra Latin-Amerika som tildeles en slik hederspris i Norge. Den Kongelege Norske Fortjenesteordenen ble stiftet av Kong Olav V i 1985, og tildeles de som har utført et særlig fortjenestfullt virke for Norge og menneskeheten, ifølge Kongehuset.

Uten teamet av familie, venner og kolleger, så vel som samarbeidspartnerne i Uruguay og Argentina, samt Bolivia og Ecuador, ville ingenting blitt oppnådd. Å fylle 140 containere effektivt gjennom alle disse årene har ikke vært en lett jobb, sier Caballero og Hagen til Radio Latin-Amerika.