Fødselsforberedende filmer på flere språk

Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus) har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening laget flerspråklige filmer som tar for seg graviditet, fødsel og barseltid.
22Shares

Filmene er spesielt rettet mot personer med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle som skal føde.

Materialet er delt opp i syv korte filmer som inneholder informasjon om de ulike fasene før, under og etter fødsel:​​
  • ​Svangerskapsomsorg
  • Fødselsforberedelser
  • Fødsel
  • Barseltiden – den første tiden hjemme
  • Barseltiden – den førstetiden hjemme
  • Familieplanlegging​

Filmene er laget med norsk tale, og er dubbet til engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Språkene arabisk og tigrinja vil komme i løpet av høsten.