Mange Frp-velgere ønsker nazimarsj velkommen

Ib Aarmo, The footbridge

I en meningsmåling utført på vegne av Fredriksstad Blad og andre Amedia-aviser i Østfold, kommer det fram at Frp-velgerene er mest positive til at Den nordiske motsandsbevegelse bør få marsjere i gatene. 48, 6 prosent mener politiet bør tillate det.

Frp-politiker Anita Vik er ikke enig i de 48,6 prosentene. 

– Vi tar sterk avstand til nazister og nynazismen. Vi ønsker ikke at denne grupperingen skal vokse i Norge, sa Vik til Fredriksstad Blad 20. august. 
 
Videre sier Vik at hun ikke kan svare for hva Frp-velgerne mener, men understreker at dette ikke er Frp-politikk. 
 
– Vi vil ikke tilrettelegge for slike ytringer. Det er det samme som vi sier om IS; at dette ønsker vi ikke, sier hun. 
 
Skeptiske SV-velgere 
Av de andre partiene er det SV-velgerne som er mest imot en slik marsj. Bare 3,8 prosent mener Den Nordiske motstandsbevegelse bør få markere seg på en slik måte. Deretter kommer MDG-velgerne på lista over dem som er mest skeptiske til å tillate nazimarsjer. 
 
Etter å ha gitt Den nordiske motstandsbevegelsen lov til å demonstrere i Fredrikstad sentrum i mai i år, skiftet politiet mening kort tid etter. I midten av juni forbød politiet nazimarsjen i Fredrikstads gater. Årsaken var at de mente det ville resultere i voldelige motdemonstranter. 
 
Politiet uttalte til Fredriksstad Blad i juni, at det ikke var frykten for selve marsjen som gjorde at de la ned et forbud. Det var på grunn av opplysninger om at det ville bli store folkemengder i byen den dagen, og at det var stor risiko for ordensforstyrrelse spesielt fra enkelte motdemonstranter.