Raftoprisen til Nodjigoto Charbonnel for kampen mot tortur

Nodjigoto Charbonnel fra Tsjad et tildelt Rafteprisen.

Nodjigoto Charbonnel fra Tsjad kjemper for å avskaffe tortur og gi ofre for tortur hjelp til å gjenoppbygge livene sine. Det får han Raftoprisen for.

Nodjigoto Charbonnel var selv kjent med hva langtidsskader og lidelser tortur kan forårsake. Faren hans overlevde mishandling fra statlige myndigheter.

Med utgangspunkt i egne opplevelser grunnla sønnen organisasjonen Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV) i 2000.

Den i dag 49 år gamle ingeniøren fra Tsjad arbeider med bekjempelse av tortur på ulike nivåer: ved å tilby ofre husly, juridisk bistand og psykososial rehabilitering, ved å undervise ungdom, helsepersonell, lærere og studenter, og ved å kjempe mot straffrihet for overgriper og for etablering av erstatningsordninger for ofrene og deres familier.

Med prisen ønsker Raftostiftelsen å sette søkelys på sivilsamfunnets avgjørende rolle i å bygge et fredelig og fremgangsrikt demokrati som står opp mot tortur, og fremmer menneskerettighetene og rettsstat.

– Dette er prinsipper som må forsvares selv når det koster, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Charbonnel og medlemmer av hans familie har blitt utsatt for trakassering. Organisasjonen har sett seg nødt til å stenge i perioder. Charbonnel er også fengslet flere ganger.

Videre ønsker Raftostiftelsen å gi internasjonal oppmerksomhet til menneskerettighetssituasjonen i Tsjad. Tross brutale overgrep og brudd på menneskerettighetene har det vært lite kritikk fra det internasjonale samfunnet.

(©NTB)