KLP utelukker amerikanske flyktningmottaksselskaper

KLP-fondene utelukker selskap som driver flyktningmottak i USA fra sin investeringsportefølje, ifølge Kiran Aziz, i KLP Kapitalforvaltning.
Foto: KLP
KLP og KLP-fondene utelukker to amerikanske selskap som driver flyktningmottak i USA fra sin investeringsportefølje.

KLP og KLP-fondene utelukker to amerikanske selskap som driver flyktningmottak i USA fra sin investeringsportefølje.

Selskapene som utelukkes er Core Civic og GEO Group som anklages for å bryte menneskerettighetene og arbeidstakeres rettigheter ved sine mottak.

– Selskapenes virksomhet utgjør en uakseptabel risiko for å bidra til brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer, sier Kiran Aziz, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Også FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har kritisert selskapene.

KLP sier selskapene har vist liten forståelse for anklagene som er rettet mot dem, og de har overfor KLP nektet for at kritikkverdige forhold finnes i deres virksomhet.

KLP og KLP-fondene, som er landets største pensjonsselskape, eide aksjer for knapt fire millioner kroner i de to selskapene.

(©NTB)