Irakerne som ble syrere

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
Anonyme kritiske kilder har gitt Minerva informasjon om at kontrollen med asylsøkere svikter. 

«Nå har jeg med mitt ekte pass. Jeg er syrer.» Dette var opplysningene irakiske flyktninger som kom til Norge på 2000-tallet ga med ulike ord, etter flere år i Norge, forteller en sentral kilde i politiet til nettstedet Minerva.

Ifølge Minerva var bakgrunnen for uttalelsen åpenbar: Hvis du kan sannsynliggjøre at du er syrer nå som det er krig i hjemlandet, får du asyl i Norge. Ingen blir sendt ut, med mindre det er betydelig tvil om påstanden.

Belyser nøkkelspørsmål
Historien om irakerne som ble til syrere har i liten grad vært fremme i offentligheten. Da Utlendingsdirektoratet (UDI) gjorde Justisdepartementet (JD) oppmerksom på dette i 2015, hadde rundt 20 personer fortalt en slik historie, ifølge Minerva. Senere har tallet steget til rundt 100, men UDI har ikke oversikt over hvor mange saker det totalt kan dreie seg om.

Fortellingene om de falske irakerne belyser flere av nøkkelspørsmålene i asylinnvandringen til Norge de siste tiårene, skriver Minerva. De har snakket med en rekke nåværende og tidligere ansatte i de sentrale asylinstansene om hvilke problemer som ligger innebygd i bestemmelser og praksis. Flere av disse kildene tegner uavhengig av hverandre et problematisk bilde av saksbehandlingen i UDI.

System som svikter
Ifølge kritikerne flyttes saksbehandlere fra landområde til landområde, samtidig som det er stor gjennomtrekk og mange forsvinner til andre stillinger. Asylintervjuene foretas ofte av ferske medarbeidere som ikke har tilstrekkelig informasjon om hvordan asylhistorier sirkulerer i søkermiljøene, og hva som skal til for å avsløre juks. UDI systematiserer ikke søkernes fortellinger godt nok til å avdekke mønstre som peker mot innlærte og usanne beretninger. Ellers sjekkes ikke saker ekstra nøye, da de ansatte måles på antall ekspederte saker.

Dette er noe av kritikken de anonyme kildene forteller Minerva. Historien om irakerne som ble syrere, er bare ett av svært mange eksempler på at systemet svikter.