Ingen motsetning å tro på norske verdier og være muslim

Foto: Arkiv.
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
For Maryam Trine Skogen er troen hennes ikke bare islam. Den er bredere fordi hun er etnisk norsk og har norsk kulturbakgrunn. 

Skogen (bildet) konverterte til islam for 11 år siden. Til NRK forklarer hun det som en forelskelse i et annet menneske, hvor man bare vil bli bedre kjent og bli sammen.

– Religionen min er islam. Troen min er ikke bare islam, men den er bredere fordi jeg er etnisk norsk, og har norsk kulturbakgrunn. Jeg tror på demokrati, fred, feminisme, likestilling og menneskerettigheter, sier hun.

Skogen mener ikke det er en motsetning å tro på norske verdier og være muslim. NRK skriver at Skogen har en tolkning hun lever godt med, med rot i teologiske begrunnelser.

Identitetsmarkør
Selv bruker Skogen hijab, og mener man selv må tolke hva det betyr. For henne er det først og fremst en identitetsmarkør.

– Hijab er ikke bare et skaut på hodet, det er et skille mellom privat og offentlig, og det å ikke blotte kroppen for fremmede. Det er en måte å oppføre seg på, sier hun.

Da Maryam konverterte, spurte hun om hun måtte bruke hijab. Som svar fikk hun at det var påbudt, og hun ble rådet til å bruke det. Men hun følte seg aldri tvunget, ifølge NRK.

I dag liker hun hijaben godt og ser mange fordeler med den.

– Man blir gjenkjent som muslim, folk hilser på deg på en høflig måte og behandler deg med respekt, sier hun.