Fraråder forbud mot niqab

Her på Blindern vil det nye senteret for forskning på høyreekstremisme ligge.
Foto: Claudio Castello
Universitetet i Oslo sier klart nei til et forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning.

– Vi bør ikke innføre restriksjoner som signaliserer at noen studenter er mer ønsket enn andre, skriver UiO i sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Slik svarer universitetet overfor regjeringens forslag tidligere i år om å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, melder Universitas.

Forslaget er på nå høring med høringsfrist 20. september, og Universitetet i Oslo er første universitet ute med svar.

– Kunnskap er avgjørende i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter, og tilgang til utdanning er det mest sentrale virkemiddelet for å oppnå dette. Det skal være like rettigheter til å påvirke og delta i samfunnet uavhengig av forhold som etnisk og sosial bakgrunn, religion og seksuell orientering. Dette forutsetter også utdanningsinstitusjoner som er åpne og inkluderende, heter det i høringssvaret.

«UiO fraråder at dette innføres», heter det avslutningsvis i høringssvaret.