Flere migranter til Romania via farlig rute

Ruten til Romania via Svartehavet skal være svært tøff, særlig hvis migranter krysser i små fartøy, ifølge Frontex (Foto: Illustrasjon)
Foto: CameliaTWU/Flickr
Over lengre tid er det kommet få migranter til Romania. Nå har flere fiskebåter med migranter blitt observert av rumenske kystvakter. 

En ny og farlig rute for migranter som ønsker å komme seg til Europa, skal trolig ha blitt åpnet i Svartehavet. Kystvakter i Romania advarer mot at denne ruten kan være mer dødelig enn de andre rutene over Middelhavet, skriver The Guardian

Mens mange andre europeiske land har tatt imot så mange migranter at de sliter med kapasiteten. har Romania nærmest ikke fått en eneste migrant til seg. Dette har mye å gjøre med at landet ikke er en del av Schengen-avtalen. Men i løpet av de siste dagene har dette endret seg. Flere fiskebåter er nemlig blitt observert av rumenske kystvakter de siste dagene. Selv om antallet migranter i disse båtene er lave sammenlignet med de hundre tusener av migranter som har krysset havet mellom Tyrkia og Hellas, kan dette være starten på en betydelig utvikling, skriver The Guardian.

Tøff strekning
Ifølge Frontex, EUs byrå for beskyttelse av EUs yttergrenser, har denne ruten over Svartehavet og mot Romania blitt tatt i bruk tidligere, men i synkende grad den siste tiden.

– Været i Svartehavet er ofte verre enn i Middelhavet, med sterkere vinder. Migrantene er derfor i større fare, særlig hvis de krysser i mindre fartøy. Det er en tøff strekning som er vanskelig å skulle krysse, sier Krzysztof Borowski, talsperson for Frontex, til The Guardian.

Det rår nå usikkerhet om hvor vidt Romania er rustet til å ta imot så mange migranter. Men viser de seg å være det, er det trolig få som velger å bli uansett. Mot slutten av august i 2017, ble 727 migranter relokalisert til landet, men det er trolig få av disse som ønsker å bli der grunn av begrensede muligheter.