Åpner en ny moské for LHBT-personer

Til våren skal organisasjonen Skeiv verden arrangere en temakveld for homofile med minoritetsbakgrunn som føler press om å gifte seg med en av motsatt kjønn, eller som allerde har giftet seg mot sin vilje. Bildet er et illustrasjonsbilde fra Mardi gras-paraden i London i 2010.
Foto: Vinni123/Flickr
Initiativtaker Thee Yezen Al-Obaide er opptatt av at hellige rom skal oppleves som trygge og åpne for alle mennesker.

Nå har han åpnet en inkluderende moské. Moskeen har fått navnet Masjid Al-Nisa, som oversatt betyr kvinnelig moské, for å hedre og markere kvinners rolle i Islam. Moskeen vil ønske homofile, heterofile, transpersoner, kvinner, menn og alle andre kjønn velkommen.

– Det fins mennesker som ønsker å utvikle og praktisere sin religion i et felleskap, men som ikke har funnet et felleskap de føler seg hjemme i. Det kan være mange grunner til det. Vårt initiativ er ikke ment som en opposisjon til andre moskeer, men som et initiativ som kan utvide et allerede eksisterende mangfold. Vi vil åpne dørene for alle som ønsker å være del av dette nye felleskapet, sier Al-Obaide til skeivverden.no.

Bakgrunnen for initiativet, er at mange mennesker har ytret ønske om et mangfoldig, hellig rom. Ambisjonen er altså en moské hvor mennesker som bryter med normer i storsamfunnet skal få et frirom til å praktisere sin tro.

Masjid Al-Nisa har ennå ikke satt dato for oppstart, men regner med at det blir innen ett år.