Barn av innvandrere lykkes i arbeidslivet

Mange barn av innvandrere velger prestisjeutdanninger som medisin, farmasi og odontologi
Foto: Hamza Butt/Flickr
Forsker tror årsaken til at mange barn av innvandrere er yrkesmessig ambisiøse, er at de står i takknemlighetsgjeld til foreldrene. 

På én generasjon er forskjellene mellom innvandrerbarn og etnisk norske barn nærmest eliminert. Det forteller Are Skeie Hermansen, postdoktor ved UiOs Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, til VG i forbindelse med en artikkel i serien «Hva vi elsker». I serien forsøker VG å løfte frem ting som fungerer godt i Norge.

Postdoktoren har skrevet doktoravhandling om hvordan barn av innvandrere klarer seg i utdanning og arbeidsliv som voksne.

– Innvandrerbarn i Norge arver ofte ikke foreldrenes fattigdom, sier Hermansen og forteller at Norge skiller seg fra andre land i at vi har et godt utdanningssystem med få økonomiske hindre. Alle skal ha like muligheter til å lykkes.

 
Foto : sv.uio.no

– Det fører til høy sosial mobilitet, sier han.

Ambisjoner over penger
Mens det i mange andre land er foreldrenes økonomi som avgjør hvor vidt man får fullført utdanningen sin eller ikke, er det ambisjonene og evnene som avgjør dette i Norge, ikke pengene.

Hermansen tror årsaken til at mange barn av innvandrere er yrkesmessig ambisiøse, er at de står i takknemlighetsgjeld til foreldrene.

– De kan føle at de skylder foreldrene å gjøre det godt, sier han.