12 organisasjoner med hovedkrav til regjeringen

 
Foto: Christian Jepsen/Norwegian Refugee Council
12 organisasjoner mener Norge bør ta imot 5000 kvoteflyktninger per år. – Både realistisk og overkommelig, mener generalsekretæren i Flyktninghjelpen. 

To uker før statsbudsjettet legges fram har 12 organisasjoner samlet seg om tre hovedkrav til regjeringen, skriver Bistandsaktuelt.

Hovedkravene er:

– Mer penger til humanitær bistand.
– Norge bør ta imot 5000 kvoteflyktninger per år.
– Støtten til flyktninger i Norge må tas fra andre poster enn bistandsbudsjettet.

Kravene, som er oversendt i form av et brev til Stortinget, kommer to år etter at norske organisasjoner sist samlet seg om en “dugnad for flyktninger”.

For høsten 2015 krevde organisasjonene at Norge skulle ta imot 10.000 kvoteflyktninger på to år. Nå krever de samme organisasjonene en ny økning i kvoten: til 5000 per år. Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, mener kravet er både realistisk og overkommelig.

– I øyeblikket er det slik at det knapt nok kommer asylsøkere til Norge, og rundt om i landet bygger man ned mottakskapasitet. 5000 kvoteflyktninger er i virkeligheten ikke mer enn 12-13 flyktninger per kommune. Norge kunne lett ha tatt imot 10.000 til 20.000, sier Egeland til Bistandsaktuelt.

En “New Deal” for flyktningene
Han mener vi trenger en «New Deal» på flyktningfeltet (et uttrykk som i sin tid ble brukt om president Roosevelts omfattende reformprogram i 1930-årenes USA).

– Hvorfor kan ikke Norge ta ledelse, i form av et internasjonalt initiativ på flyktningfeltet? Vi er et lite land, men har en sterk økonomi og stor legitimitet på flyktningområdet, i kraft av våre bidrag til internasjonale organisasjoner. Det kan også gjøres i samarbeid med Sverige, som også har stor legitimitet i kraft av at de har tatt imot mange flyktninger. Hvorfor har vi ikke et svensknorsk initiativ for en ny global giv? Det er behov for en «reboot» av det globale flyktningarbeidet, sier generalsekretæren.