Amnesty: Flyktninger og migranter mishandles i Latvia

Flyktninger som prøver å komme seg Belarus til Latvia, utsettes for vold og mishandling, hevder Amnesty. Latviske myndigheter avviser anklagene som «absurde».

Flyktninger som prøver å komme seg fra Belarus til Latvia, utsettes for vold og mishandling, hevder Amnesty. Latviske myndigheter avviser anklagene som «absurde».

– Ikke en eneste sak er blitt identifisert der latviske myndigheter har brukt fysisk makt eller maktmidler, skriver det latviske innenriksdepartementet i en epost til nyhetsbyrået AP.

Torsdag publiserte Amnesty International rapporten «Latvia: Return home or never leave the Woods». Der hevder organisasjonen at latviske tjenestemenn bruker vold og brutale midler for å hindre flyktninger og migranter i å krysse grensa fra Belarus. Mange blir utsatt for grove menneskerettsbrudd, deriblant vilkårlig fengsling og til og med tortur, ifølge rapporten.

Rapporten, som avdekker hendelser mellom juli 2021 og april 2022, er basert på utsagn fra 17 flyktninger og migranter som har kommet seg til Latvia eller har forsøkt å krysse grensa fra Belarus. I tillegg baserer den seg på rettsprotokoller samt video- og bildemateriale.

Kraftig oppsving

De siste årene har det vært et markant oppsving i folk som prøver å komme seg til Polen, Latvia og Litauen fra Belarus. Latvia innførte unntakstilstand i fjor som følge av den store
flyktningtilstrømmingen. Dermed ble retten til å søke asyl i fire områder ved grensa til Belarus suspendert.

Samtidig har Latvia tatt imot 35.000 ukrainske flyktninger.

Amnesty anklager Latvia for å bruke unntakstilstanden som påskudd til å bryte regelen om at alle asylsøkere har rett til en individuell behandling.

– Retten til å søke asyl gjelder uansett hva, sier seniorrådgiver Lisa Blinkenberg ved Amnestys avdeling i Danmark.

«Ondsinnet» migrasjon

Latviske myndigheter mener på sin side at man ikke kan sidestille flyktninger og migranter.

– Vi avviser Amnestys forsøk på å sette likhetstegn mellom Belarus’ ondsinnede bruk av migrasjon, som innebærer en trussel mot EUs ytre grenser, med genuine asylsøkere og mennesker i en sårbar situasjon, skriver departementet.

Ifølge myndighetene ble det, da unntakstilstanden ble innført i august, kunngjort at alle asylsøkere ville få individuell behandling.

– Det er ingen land som er forpliktet til å la enhver som ønsker å komme inn landet, få gjøre det, og i hvert fall ikke alle dem som prøver å krysse grensa ulovlig, skriver departementet.

Elektriske støt

I rapporten forteller flyktningene blant annet at de er blitt utsatt for elektriske støt. Folk er også blitt stuet sammen i kalde telt uten å få oppfylt basale behov. Noen er blitt fratatt sine
mobiltelefoner og har derfor ikke kunnet kommunisere med omverdenen.

Amnesty appellerer nå til de andre EU-landene om å fordømme Latvias flyktningpraksis. Amnesty krever også et bedre system for monitorering.

– EU må være svært oppmerksom på dette. EU-domstolen har tidligere fordømt slike krenkelser i Litauen, og vi håper at domstolen vil handle i denne saken også, sier Blinkenberg.

EU har tidligere anklaget Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for bevisst å bruke flyktninger og migranter som et middel for å presse EU til å oppheve sanksjonene mot landet.

Også Polen og Litauen har blitt anklaget av Amnesty for dårlig behandling av migrantene.

(©NTB)