– Snakk om de sosiale problemene i Oslo

 
Foto: Bernt Sønvisen
Byrådsleder Raymond Johansen mener volden på enkelte osloskoler til syvende og sist er et klassespørsmål. – Det snakker vi ikke om lenger, vi snakker heller om etnisistet, sier han. 
0Shares

Er du marginalisert, ikke kan norsk godt nok, ikke henger med på skolen, så blir du et lett bytte for dem som rekrutterer til kriminelle miljøer.

Slik oppsummerer Dagsavisen poenget til Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. Han mener det er dette volden på enkelte osloskoler handler om, ikke etnisitet. 

I løpet av sommeren har Dagsavisen rettet søkelyset mot vold i Osloskolen. De har kartlagt at problemet eksisterer hovedsakelig på åtte videregående skoler i bydeler på østkanten. Det at flertallet av de elevene som på ulikt vis har fått oppfølgning fra det offentlige har minoritetsbakgrunn, må ikke få stikke av med debatten, mener Johansen.

– Det er til syvende og sist et klassespørsmål. Det snakker vi ikke om lenger, vi snakker heller om etnisitet. Men dette henger sammen. Mange av dem som sitter nederst ved bordet, har minoritetsbakgrunn. Og lignende type problemer som det vi ser nå, har vi alltid hatt, uavhengig av etnisitet, sier byrådslederen til Dagsavisen.

60 millioner til skolene
Johansen mener det viktigste å snakke om er de sosiale problemene som finnes i Oslo.

– En fjerdedel av de videregående skolene i Oslo har lave søkertall. Mange som kommer inn har lave karakterer. Vi får en opphopning av elever som også har utfordringer av sosial og bakgrunnsmessig art, sier han.

For å få bukt med problemet, er det blant annet satt av 60 millioner kroner til de åtte skolene med størst problemer. Ellers vil byrådet videreføre den såkalte Groruddalensatsningen. Budsjettet i høst ga også en Oslo Sør-satsning. Johansen understreker at det må ekstraordinære tiltak til i flere områder.

– Derfor har vi gratis kjernetid i barnehagen, gratis aktivitetsskole, og vi setter inn flere lærere på de nederste alderstrinnene. Slik får vi større mulighet til å følge opp dem som sliter, sier han og kommer også med et stikk til det forrige Høyre-byrådet.