Fratatt mulighet til å få kontantstøtte

Kontantstøtten for 2012 er foreslått økt gjennom statsbudsjettet.
Vanja Brox ble nektet kontantstøtte på grunn av en ny lovendring som sikter etter å få flere innvandrere i jobb og flere barn i barnehagen. KrF ønsker å vrake ordningen. 

– Det er urettferdig og provoserende at jeg blir fratatt muligheten til å få kontantstøtte og få kunne være hjemme med barnet mitt, sier Vanja Brox til NRK mandag.

Hun ønsket å motta kontantstøtte for å være hjemme med datteren. Men siden mannen hennes ikke har vært medlem av folketrygden lenge nok, fikk hun ikke støtte. En lovendring sier nemlig at begge foreldre må ha minst fem års medlemskap i folketrygden for at den som er hjemme med barnet skal kunne motta kontantstøtte. Hensikten ifølge regjeringen, er å få flere innvandrere i jobb og påvirke flere til å velge å ha barna i barnehage. Brox opplever imidlertid de nye reglene som urettferdig.

– Jeg er jo født og oppvokst i Norge, og har betalt skatt i alle år. Jeg kan ikke forstå at jeg skal hindres i å motta kontantstøtte for å være hjemme med mitt barn kun fordi min mann er av utenlandsk opphav, sier hun til NRK.

Integrering
Statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet, Kai Morten Terning, sier til NRK at de var klar over at den nye lovendringen også kunne ramme nordmenn, men at målet om bedre integrering ble vektlagt mest da endringen ble foreslått.

– For oss er det viktig at barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage og at foreldrene med innvandrerbakgrunn kommer seg ut i arbeidslivet, sier han.

Vrake ordningen
Hos familie- og kulturkomiteen har de fått flere henvendelser lik Vanjas situasjon, ifølge Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

– Vi synes det er veldig problematisk at en forelder som har betalt sin skatt i Norge i hele sitt yrkesliv nå skal bli fratatt denne rettigheten fordi barnets andre forelder ikke har mer enn fem års botid i Norge, sier han og informerer om at KrF ønsker å vrake ordningen og erstatte den med en ny.