– La innvandrere lære ulike dialekter

Førsteamanuensis Eldar Heide mener det er problematisk for integreringa at utlendinger ikke får opplæring i dialekter

– Deltakere på norskkurs blir frustrert over at språket de lærer er ulikt det de møter i hverdagen. Norsk er jo ikke bare én ting, men mye forskjellig.

Det sier førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen på Vestlandet, Eldar Heide, til forskning.no.

Han mener det at utlendinger ikke får opplæring i dialekter, er problematisk for integreringen.

– For å klare seg i dagliglivet i Norge er man avhengig av å forstå ulike dialekter. Da er det avgjørende at deltakere på norskopplæringen får hjelp og lærer flere varianter av språket, sier Heide.

Positivt med dialekt
I en undersøkelse som tok for seg språkholdninger i Oppdal, svarte de innfødte informantene at innvandrere som snakker dialekt, ble oppfattet positivt, skriver forskning.no. Og en annen undersøkelse fra Vinje viste at dialekt ikke bare ble oppfattet positivt i lokalmiljøet, men også andre steder som eksempelvis på jobbintervju.

Heide etterlyser nå en større bredde i norskopplæringen og mener dette kan bidra til at nye norskbrukere raskere blir i stand til å kommunisere på norsk og dermed også integreres bedre.

– Det er viktig å ta for seg hva ting heter på den lokale dialekten fra starten av og se på hvordan dialekten skiller seg fra det normerte språket, sier han.