Terrorberedskap gir fortsatt grensekontroll

 
Foto: Isabell Sterling
Norge har varslet EU-kommisjonen om at det vil utøves indre grensekontroll i seks måneder fra 11. november.
0Shares

Grensekontrollen gjøres på bakgrunn av trusselbildet i Europa. Tyskland, Østerrike og Danmark har gitt samme varsel.

– Norge er i likhet med Tyskland, Frankrike, Østerrike og Danmark bekymret for terrortrusselen i Europa, og den fortsatte tilstedeværelsen av mange migranter med uavklart identitet i Schengen-området. Vi vil derfor fortsatt ha personkontroll på indre Schengen-grense også etter 11. november, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (bildet) til regjeringen.no.

Terrortrussel
Grensekontrollen er hjemlet i grenseforordningens artikkel 29, grunnet alvorlige og vedvarende mangler ved yttergrensekontrollen, som utgjør en alvorlig trussel mot offentlig orden eller sikkerhet. Den nye beslutningen om grensekontroll i seks måneder fra 11. november er hjemlet i forordningens artikkel 25, med grunnlag i den foreliggende terrortrusselen.

– Vi legger opp til at personkontrollen ved fergeankomstene vil fortsette som i dag, men kontrollen kan også utvides til luft- eller landegrensene dersom sikkerhetssituasjonen tilsier det, sier Amundsen.