– Uansett hvor stor lommeboka di er, skal du ha rett til utdanning

SKUFFET: Kafia Hashi Mohamud, nestleder i Arbeiderpartiets nasjonale Studentlag er skuffet over at Arbeiderpartiet nå vil pålegge studieavgift for studenter utenfor EØS.
Foto: Anna Aronsen Oftedal
Regjeringen foreslår at universiteter og høyskoler i Norge skal kreve studieavgift fra studenter utenfor EØS-området og Sveits. Forskjellsbehandlingen har fått flere til å reagere.
215Shares

Studenter fra EØS-land og Sveits får i likhet med norske studenter gratis utdanning i Norge, om man ser bort fra semesteravgift. Nye studenter fra land utenfor EØS, må derimot betale langt mer om de vil studere i Norge neste år.

Onsdag ettermiddag arrangerte Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Velferdstinget i Oslo og Akershus, Oslo Sosialistiske Studenter og Venstrealliansen en demonstrasjon mot det de definerer som et “studentfiendtlig statsbudsjett”.

Listen av demonstrasjonens støttespillere er lang: Alle ungdomspartiene på venstresiden og organisasjoner som African Student Association er tydelige på at regjeringens forslag er usolidarisk og ekskluderende.

– Vi skal være et parti for alle

AUF og Arbeiderpartiets Studentlag var også tilstede for å si ifra til moderpartiet.

Kafia Hashi Mohamud, nestleder i Arbeiderpartiets Studentlag er en av flere appellanter som talte utenfor Stortinget på onsdag. Hun er dypt skuffet over forslaget fra  Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg synes at forslaget er usolidarisk og vitner om mangel på kunnskap om hva internasjonale studenter bringer til Norge. Jeg synes ikke at det passer blant Arbeiderpartiets verdier. Vi skal være et parti for alle. Vi skal være et parti som er for gratis utdanning, sier hun og understreker:

– Uansett hvor stor lommeboka di er, skal du ha rett til utdanning.

– Hva tror du konsekvensene av å innføre studieavgift for studenter utenfor EØS vil være?

– Det er jo bare å se til nabolandet vårt, Sverige. Da Sverige innførte skolepenger for internasjonale studenter, gikk antallet nye studenter fra land utenfor EU/EØS ned med 80 prosent. De endte opp med å tilby stipendier for internasjonale studenter fordi de så viktigheten av dem.

– Det vil skade kampen mot global ulikhet

Samuel Mulder studerer ved OsloMet og er fra Nederland. Han vil dermed ikke bli rammet av endringene, men var likevel med å danne International Student Solidarity Movement som en reaksjon på regjeringens forslag om å kreve studiepenger fra studenter utenfor EØS og Sveits. Grasrot-organisasjonen består av studenter i og utenfor EØS.

Han tror at regjeringens forslag vil føre til at langt færre studenter fra det globale sør får utdanne seg i Norge.

– Det er i det hele tatt vanskelig nok å skrape sammen penger til depositumet som trengs for å bo i Norge, sier Mulder til Utrop.

TOK INITIATIV: Samuel Mulder var med å starte International Student Solidarity Movement i reaksjon på regjeringas kutt i støtte til internasjonale studenter.

– Endringen vil føre til at kun internasjonale studenter fra elitefamilier kan studere i Norge. Vanlige folk, som aller mest trenger en god utdannelse, vil derimot ikke få muligheten til å utdanne seg i Norge.

Han sier at norske studenter nå drar nyttig lærdom av å utveksle kunnskap med internasjonale studenter. Når det bare er studenter fra ressurssterke familier i det globale sør som kommer hit for å studere, frykter han at norske studenter ikke vil danne seg et representativt bilde av hvordan situasjonen er i forskjellige land i sør.

– Stort sett vil det skade kampen mot global ulikhet, sier Mulder.

ØKTE FORSKJELLER: Samuel Mulder tror forslaget vil resultere i økte globale forskjeller.
Foto : Anna Aronsen Oftedal

— Rett å prioritere norske studenter

– Norske studenter må i de aller fleste tilfeller betale studieavgift for å studere i utlandet. Det er ingen grunn til at det skal være annerledes her. Norge skal fremdeles være åpent for studenter fra alle land, men vi mener det er rett og rimelig at de også betaler for seg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding fra regjeringen.

Borten Moe vektlegger at verden er i en økonomisk krise som legger et ekstremt press på statsbudsjettet.

– I en tid hvor det er mange som ønsker å ta høyere utdanning, er det rett å prioritere norske studenter.

Regjeringen opplyser om at det er få land som tilbyr gratis utdanning for utenlandske studenter.