Hilser velkommen regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

Posten hilser velkommen regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.
Foto: Tor Hole Oksnes
Fredag la regjeringen frem sin handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren. Posten og Bring ser positivt på tiltakene som vil sørge for ryddigere forhold og et bedre arbeidsliv.
7Shares

Handlingsplanen inneholder 39 tiltak innenfor områdene regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid, rekruttering og kompetanseheving.

Tiltak som innføring av løyve, kapitalkrav, kompetansebevis og ikke minst forslaget om økt kontroll og tilsyn for å avdekke useriøse aktører og eventuell arbeidslivskriminalitet er områder Posten og Bring har etterlyst.

– Vi hilser velkommen regjeringens handlingsplan. At regjeringen nå kommer på banen med nye tiltak og starter arbeidet med regulering av varebilbransjen er positivt. Det er et stort steg i riktig retning, og det må få høy prioritet, sier konsernsjef i Posten Norge, Tone Wille.

Sees som et nødvendig tiltak

Blir forslagene fra regjeringen innført mener Posten dette vil føre til en mer gjennomsiktig bransje. Under pandemien var det mange aktører som etablerte seg, også useriøse aktører, noe som bidro til økt risiko og et mer uoversiktlig marked.

– En handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren vil ikke bare være positivt for arbeidstakerne, men er også en nødvendig forutsetning for konkurranse på like vilkår, fortsetter konsernsjefen.