Nødt til å klare seg med 80 kroner dagen

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Pengene skal dekke alt utenom bosituasjon for asylsøkere i Norge.
0Shares

– Ryktene går fort på asylmottaket hvis noen finner butikker som gir bort ting. Vi har fått kopper og krus og har funnet frem til de beste bruktbutikkene i byen, sier Leila Khaled (26) fra Eritrea til Nettavisen.

Hun har vært asylsøker i ett år og fem måneder i Norge og bor på Ila integreringsmottak i Oslo. Hun deler rom med to andre kvinner fra Eritrea, og de forteller at de er blitt gode på å leve billig i Norge.

Hver får 1202 kroner inn på bankkortet to ganger i måneden, som blir omtrent 80 kroner dagen. Tallene er hentet fra en oversikt laget av FriFagbevegelse.

Lave liv­sop­p­holds­sat­ser til asylsø­k­ere beg­run­nes med in­n­vand­rings­po­li­tis­ke hen­syn og at pen­ge­ne er for en mid­ler­ti­dig pe­rio­de, skriver fagbladet, som er en nyhetsportal for magasinet LO-aktuelt og LO-forbundene.

Lavere enn i 1989
Fors­ker Ma­rie Lou­i­se See­berg ved Vel­ferds­forsk­ning­sins­ti­tut­tet NOVA sier til FriFagbevegelse at satsene nå er lavere enn det de var i 1989.

– Prob­le­met er når asylsø­k­ere blir boen­de i lang tid før sa­ken blir avk­lart. En fersk Fafo-un­dersø­k­else vi­ser at an­tall da­ger tilb­rakt på asyl­mot­tak gjen­noms­nit­t­lig var 618 da­ger for per­so­ner som ble bo­satt i 2015, alt­så ett og et halvt år. Det er mis­vi­sen­de å tro at støtten til liv­sop­p­hol­det er for en kort pe­rio­de. Jeg har al­l­tid und­ret meg hvor­dan de får det til å gå i hop, sier Seeberg til frifagbevegelse.no.

Her er de månedlige satsene for asylsøkere:

Enslige voksne: 2404 kr
Ektepar/samboere: 4564 kr
Enslige forsørgere får tillegg på 788 kr
Barn 0-5: 1336 kr
Barn 6-10: 1788 kr
Barn 11-17: 2268 kr
Barn over 18 år i kjernefamilie: 1664 kr
Enslige mindreårige: 3080 kr

(Kilde: Satser vedtatt av justisdepartementet fra 30.6.2017 for asylsøkere på ordinære mottak med selvhushold, UDI-regelverk)