Vanskeligere å innvandre – enklere å bli integrert

Fra nå av skal det bli lettere å bli returnert, men også integrert. I tillegg skal det også bli lettere for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS
Foto: Scanstockphoto
Den blågrønne regjeringen gjør det klart at de vil føre en mer restriktiv innvandringspolitikk, men åpner samtidig for å gjøre integreringsprosessen lettere, melder Nettavisen.
0Shares

I regjeringserklæringen til partiene Venstre (V), Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP), kommer det frem at de blågrønne stort sett er enige i at dagens innvandringspolitikk må skjerpes.

I hovedpunktene kommer dette tydelig frem:

– Regjeringen vil ha flere returavtaler med land for å sende hjem personer uten lovlig opphold her i Norge.

– Regjeringen vil stramme inn reglene om familiegjenforening, og hindre svindel med DNA-testing.

– Prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering.

– Kreve åtte års botid i Norge før man får norsk statsborgerskap.

For de blågrønne er det også viktig å senke antallet ubegrunnede asylsøknader, avdekke juks blant de som har fått lovlig opphold, samt å sende hjem de som ikke har lovlig opphold.

Enklere for ressurssterke
På samme åpner partiene i regjeringserklæringen for «flere arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse fra land utenfor EØS».

I forhold til flyktninger og asylsøkere som allerede har kommet til Norge, kommer de blågrønne med forslag til flere tiltak som vil være med på å ivareta de ressurssterke innvandrerne:

– Gjøre det enklere å få godkjent utdannelse fra hjemlandet.

– Gi asylsøkere uten dokumentert identitet lov til å arbeide.

Innvandringspolitikken som de blågrønne legger frem vil altså gjøre det vanskeligere å lure seg til opphold gjennom feilaktig informasjon, samtidig som de vil prioritere de flyktninger og asylsøkere som har størst sjanse for å bli integrert.