Kan integreringsfeltet få en ny leder?

Vil Sylvi Listhaug lykkes som innvandringsminister?
Foto: Wikimedia Commons
Ifølge kilder kan Sylvi Listhaug bli den nye justis- og beredskapsministeren. 
0Shares

For at Venstre skal få plass i regjering, må Frp redusere antall statsråder, skriver Dagbladet.

Ifølge Dagbladets kilder ligger innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug an til å få utvidede oppgaver som ny justis- og innvandringsminister. Dermed flyttes integrering fra Justisdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet eller tilbake til Barne- og likestillingsdepartementet, slik det var da regjeringen ble etablert i 2013.

En slik omrokering kan tyde på at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen kan bli ofret.

Andre kilder mener at Høyre ønsker seg en justisministeren, og at Sylvi Listhaug i så fall fortsetter med samme ansvar som nå.

Styrkeforhold 
Dagens regjering består av åtte Frp-statsråder og 11 fra Høyre, inkludert statsminister Erna Solberg.

Hvis den nye trepartiregjeringen skal bestå av samme antall departement som i dag, vil Høyre trolig gi fra to statsråder og Frp en for at Venstre skal få tre. Det vil i så fall innebære at Høyre ikke lenger har flertallet i regjeringen.

Ifølge Dagbladet vil Frp neppe gå med på å miste to statsråder av hensyn til styrkeforholdet med Venstre.

Det er også mulig at Høyre får ha 10 statsråder, Frp sju og venstre tre. Da må i så fall den nye regjeringen utvides fra 19 til 20 departementer, for eksempel med et nytt utvikling/bistandsdepartement eller ved å splitte Kunnskapsdepartement i et utdanningsdepartement og et forskningsdepartement.