Har egne foreldremøter på somali

Foto: Illustrasjon.
Foto: NeONBAND, unsplash.com
Jordal skole holder nå egne foreldremøter på somali der innvandrerforeldre får informasjon om det norske skolesystemet, barneoppdragelse og likestilling, melder Aftenposten.

Initiativet handler i hovedsak om å inspirere foreldrene til å involvere seg mer i barnas hverdag på skolen. Her informeres de om norsk oppdragelse og likestilling samt ekstra informasjon om forventninger til både elever og foreldre når elevene begynner på ungdomstrinnet.

– Vi forteller at læreren skal motivere, og at foreldre også skal bidra, sier Jordals rektor, Halvar Holm, til Aftenposten.

Idéen om ekstramøte på somalisk kom fra noen i den somaliske foreldregruppen som ønsket et tettere samarbeid og som ønsket å møtes utenom det store foreldremøtet. I disse ekstramøtene er det flere viktige temaer som tas opp.

– Vi snakker mye om ulikhetene mellom det skolesystemet de selv har vokst opp med og det norske, samt deres og skolens forventninger og hva som forventes på ungdomsskolen. Vi bruker møtet til å styrke skole-hjem-samarbeidet og ta opp utfordringer til foreldre som har en annen bakgrunn og kultur, forteller Diriye.

Positivt tiltak
Ifølge Aftenposten, som først skrev om saken, er Jordal den eneste skolen i Norge som holder egne møter for foreldre fra Somalia. Utdanningsdirektoratet bekrefter også overfor avisen at verken de eller Utdanningsetaten i Oslo kjenner til et lignende tilbud ved andre skoler.

– Men vi synes dette er et positivt og viktig tiltak for et godt hjem-skole-samarbeid. Det kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte en skole med gode samarbeidsrutiner, mener Stine Grimsrud, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet.

Sendes utenlands
Mange av elevene ved Jordal er oppvokst i et område med fattigdoms- og integreringsproblemer. En av utfordringene skolen møter på er at flere innvandrerbarn sendes utenlands til familie eller skoler i foreldrenes hjemland, i et forsøk på å få barna sine «på rett kjøl».

– For mange innvandrerforeldre som har en annen bakgrunn og utdannelse, tar det tid å ta til seg alt nytt i Norge mens barna sklir inn i storsamfunnet. Foreldrene vil være trygge på at barna kan relatere seg til dem, og at de er trygge på sin somaliske kultur. Noen foreldre, særlig de som er nye i Norge, vil ha strengere restriksjoner. Og hvis barna da får problemer, kan de ende med å sende ungene til slektninger fordi de har sett at det har funket for andre familier, forklarer utekontakt Diriye.