– Få inn flere flerkulturelle jordmødre

Jordmor i Oslo. Også menn kan være jordmødre (Foto: Illustrasjon).
Foto: Karen Beate Nøsterud, wikimedia commons
Jordmorprofessor Ellen Blix etterlyser nå jordmødre med flerkulturell bakgrunn, melder NRK.

Hvert år utdanner Oslo Met over 100 jordmødre. Til tross for at det ikke føres statistikk over elevenes bakgrunn, opplyser jordmorprofessor Ellen Blix overfor NRK at det er svært få med minoritetsbakgrunn.

Ifølge tall fra SSB var det 3.250 yrkesaktive jordmødre i Norge i fjor. I tillegg til et lavt antall personer med minoritetsbakgrunn, er svært få menn representert i denne yrkesgruppen. Blix opplyser at det er under ti mannlige jordmødre i Norge i dag.

 
Foto : hioa.no

– Studentene våre er en veldig homogen gruppe. Det er stor overvekt av etnisk norske. Så de speiler ikke befolkningen på Østlandet.

Gir bedre fødselshjelp
Hun understreker at jordmødre med flerkulturell bakgrunn kan være med på å gi bedre fødselshjelp, og at det er viktig at fødende kvinner treffer noen som ligner på dem selv.

– De bidrar med kulturforståelse. En somalisk jordmor kan for eksempel møte kvinner som er omskåret med større forståelse.