– Aldri følt oss så utnyttet

Flere ansatte med utenlansk bakgrunn hos restauranten The Nighthawk Diner har overfor Universitas varslet om et utilstrekkelig arbeidsmiljø. Amerikanskfødte Lauren Guido (22) er en av de ansatte som har stått frem med navn og bilde i Universitas.
Foto: Jil Yngland/Universitas
Fem utenlandske ansatte forteller Universitas om svært dårlige arbeidsforhold på Grünerløkka-restaurant. En av disse er amerikanske Lauren (22).

The Nighthawk Diner regnes som et av Oslos mest populære brunsjsteder. På innsiden er imidlertid ikke ting som de skal, mener fem ansatte Universitas har snakket med.

I denne saken forteller de om det de mener er svært kritikkverdige forhold. Felles for dem er at ingen er fra Norge, og uten gode norskkunnskaper har de få alternativer til andre arbeidsplasser.

Fire av fem har bedt om å være anonyme: de er redde for å miste jobben. De er heller ikke klare over rettighetene sine, og når de spør, får de ikke svar fra ledelsen, sier de.

Bitter konflikt
Lauren Guido (22) er den eneste som ønsker å stå frem med navn og bilde. Guido kommer fra USA og studerer på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Hun jobbet på dineren på Grünerløkka, og føler seg grovt utnyttet.

– Jeg har blitt dyttet ut av jobben min. I tillegg har det dårlige arbeidsmiljøet mens jeg jobbet der ført til negative psykiske konsekvenser, sier Guido til Universitas.

«Anna» forteller at flere ansatte gjentatte ganger ikke har fått betalt for verken overtidsarbeid eller helligdager. Hun mener det er problematisk å ta dette opp med lederne, da man står i fare for å bli «presset ut».

– Når jeg har prøvd å snakke med sjefen om det, ler han av meg og sier at jeg skal gå og gjøre jobben min. Han tar meg ikke seriøst.

Kjenner seg ikke igjen
Timon Page, som er daglig leder på begge filialene av The Nighthawk Diner, sier til Universitas at han ikke kjenner seg igjen i situasjonsbeskrivelsen. Han stiller seg uvitende til anklagelsene om gjennomtrekk av ansatte, kontraktkluss, utfrysning eller fryktkultur.

 
Foto : Jil Yngland/Universitas

– The Nighthawk Diner har gitt de arbeidstimene arbeidstakeren har krav på i henhold til arbeidskontrakten, og mulighet til pauser i henhold til det lovfestede og avtalte. Vi er forpliktet til og etterstreber å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø hvor de ansatte kan ta opp ting.