Tett oppfølging viktig for å lykkes med integrering

– Lokal handlefrihet til å tilrettelegge og utvikle introduksjonsprogrammet er blant rådene vi har gitt regjeringen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
Foto: Kommunesektorens organisasjon
Tett oppfølging, tidlig kontakt med arbeidslivet og flerkulturell kompetanse blant ansatte som jobber med introduksjonsprogrammet er viktig for å lykkes med integreringen, viser en ny studie utført på oppdrag fra KS.

Østlandsforskning har på bestilling fra KS gjort en studie av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. De har gjennomført dybdestudier i fem utvalgte kommuner som lykkes godt med introduksjonsprogrammet: Volda, Stange, Rælingen, Asker og Trondheim.

Forskerne har blant annet funnet at:

1) Prosessen med å skape tillit mellom deltaker og veileder er avgjørende.
2) Tett oppfølging av deltakerne har stor betydning.
3) Kontakten med arbeidslivet og lokalsamfunnet bør etableres tidlig.
4) Flerkulturell kompetanse blant de ansatte er en fordel.
5) Ansattes handlingsrom er en forutsetning for et godt tilbud.

Lokalt handlingsrom er essensielt
– 
Vi synes disse funnene er spesielt interessante fordi de viser hvor viktig det er at politikkendringer må forankres i praksisfeltet og at lokalt handlingsrom er essensielt for å lykkes med integrering. Dersom kommuner i enda større grad skal kunne ta i bruk de gode grepene som dette prosjektet dokumenterer, fordrer det en fortsatt stor lokal handlefrihet til å tilrettelegge og utvikle introduksjonsprogrammet. Det er i tråd med de rådene vi allerede har gitt til regjeringen i forbindelse med det varslede integreringsløftet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hun legger til:

– Kommunenes relativt store handlingsrom på området har vært en forutsetning for å utvikle de gode tjenestene som mange kommuner kan vise til. Samtidig har mange kommuner potensial til å skape bedre resultater i introduksjonsordningen. Derfor er det viktig for KS å advare mot ny politikk som kan innskrenke handlingsrommet og føre til et dårligere tilbud. Gjennom å dele eksisterende kunnskap og erfaringer kan dette prosjektet bidra til at flere kommuner kan ta i bruk dokumentert god praksis.

Klikk her for å lese rapporten

Klikk her for å lese KS' anbefalinger til regjeringen og integreringsløftet